Đầu ghi thẻ

VNĐ:0

Thông số chi tiết

Loại: Phần mềm quản lý khách sạn

- Phát hành thẻ, mã hóa thẻ và đọc thẻ cảm ứng

- Sửa đổi lại các chế độ cho thẻ

- Cài đặt thời gian sử dụng cho thẻ

- Phân quyền ra vào cho thẻ và xóa bỏ thẻ

- Kết nối máy tính qua cổng USB