Phần mềm quản lý khách sạn

Phần mềm quản lý khách sạn

  • Thiết bị thu thập dữ liệu
  • Hộp đựng thẻ từ
  • Đầu ghi thẻ
  • Bộ điều khiển thang máy
  • Thẻ dùng khách ra vào phòng