Thiết bị thu nhập dữ liệu

VNĐ:0

Thông số chi tiết

Loại: Phần mềm quản lý khách sạn

- Chức năng: Dùng để quản lý thông tin ra vào của từng khách, từng phòng trong hoạt động khách sạn.

- Cài đặt phòng, điều chỉnh thời gian hệ thống

- Bảo hành 12 tháng